Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir informēt vietnes www.KAZINOTEV.COM apmeklētājus par veikto datu apstrādi, to mērķi un datu aizsardzības pasākumiem.

KAZINOTEV.COM apstrādā apmeklētāju datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem. Mums ir svarīga apmeklētāju datu drošība un lai apmeklētāji būtu pārliecināti, ka, nododot savus datus, tie tiks apstrādāti tikai tiem noteiktajiem mērķiem.

I Datu apstrādes pamatprincipi

Lai nodrošinātu atbilstošus datu aizsardzības pasākumus, KAZINOTEV.COM ievēro šādus datu apstrādes pamatprincipus:

  • vāc un apstrādā apmeklētāja datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem;
  • vācot apmeklētāja datus, izmanto atbilstošus pasākumus, lai informētu apmeklētāju un izskaidrotu, kā šie dati tiks izmantoti un kādiem mērķiem tiek vākti;
  • saņem apmeklētāja piekrišanu datu vākšanai un apstrādei, ja tas ir nepieciešams, nodrošinot pārredzamību un ļaujot atsaukt piekrišanu;
  • likumīgu mērķu sasniegšanai vāc datus tikai tādā apjomā, kādā tie nepieciešami vākšanas mērķim;
  • ierobežo piekļuvi apmeklētāju datiem, nodrošinot, ka tiem piekļūst tikai uzņēmuma pilnvarotas personas, kas nodrošina konkrētā uzdevuma izpildi;
  • visās savās darbībās apstrādā datus godīgi un likumīgi;
  • neglabā apmeklētāja datus ilgāk nekā tas ir juridiski noteikts vai nepieciešams konkrētā datu apstrādes mērķa nodrošināšanai;
  • glabā precīzus datus un nepieciešamības gadījumā tos atjaunina, kā arī nodrošina saprātīgus pasākumus, lai fiziskām personām būtu iespēja iegūt informāciju par viņu datiem un novērst tajos konstatētās neprecizitātes;
  • izsniedz datus iestādēm tikai tiktāl, ciktāl to nosaka likums, vai izsniedz tos, saņemot attiecīgās personas atļauju;
  • sistemātiski izvērtē datu privātuma riskus, kas saistīti ar datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu;

II Sīkdatņu izmantošana

Vietnē www.KAZINOTEV.COM tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē), lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

KAZINOTEV.COM sīkdatnes izmanto, lai noteiktu apmeklētāja izvēlēto valodu un lai tā tiktu automātiski noteikta, kad apmeklētājs atgriežas vietnē. Mūsu tīmekļa serveris reģistrē lapas, kuras lietotājs apmeklē KAZINOTEV.COM mājas lapā.

Apmeklētājam ir iespēja atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos ierobežojot sīkdatņu izmantošanu un to dzēšanu. Ja Apmeklētājs izvēlēsies dzēst daļu vai visu sīkdatņu izmantošanu, iespējams, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Ar plašāku informāciju par sīkdatnēm, to veidiem un izmantošanu var iepazīties www.allaboutcookies.org.

III Bērnu aizsardzība

Personas, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, nedrīkst izmantot KAZINOTEV.COM pakalpojumus.

KAZINOTEV.COM ir tiesības vienpusēji veikt papildinājumus un grozījumus Privātuma politikā. Iesakām šo sadaļu apmeklēt regulāri, lai apmeklētājs būtu informēts par aktuālo Privātuma politikas versiju.

50
griezieni
100€
bonuss
Informācija Saņemt bonusu
100
griezieni
30€
bonuss
Informācija Saņemt bonusu